Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :21-10-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
21-10-19 TT Huế
Phú Yên
20-10-19Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
19-10-19Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
246
18-10-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
238
17-10-19Bình Định: 36,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 04
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
265
16-10-19Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
275
15-10-19Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc249
14-10-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
13-10-19Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 56
Trúng Khánh Hòa222
12-10-19Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
264
11-10-19Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 33
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
219
10-10-19Bình Định: 60,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
242
09-10-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
275
08-10-19Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 21
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
07-10-19TT Huế: 69,
Phú Yên: 57
Trúng Phú Yên245
06-10-19Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
258
05-10-19Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 39
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
04-10-19Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 29
Trúng Ninh Thuận225
03-10-19Bình Định: 57,
Quảng Trị: 66,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
02-10-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
247
01-10-19Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
224
30-09-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
29-09-19Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 67
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
275
28-09-19Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
233
27-09-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 25
Trúng Ninh Thuận241
26-09-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
243
25-09-19Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
24-09-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
206
23-09-19TT Huế: 57,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
277
22-09-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 10
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
289
21-09-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
20-09-19Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 10
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270