Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
19-01-20 Kon Tum
Khánh Hòa
18-01-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
17-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
233
16-01-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
281
15-01-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
278
14-01-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
13-01-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
237
12-01-20Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 70
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
11-01-20Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
237
10-01-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 45
Trúng Ninh Thuận259
09-01-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
283
08-01-20Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa269
07-01-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
06-01-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
05-01-20Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
04-01-20Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
261
03-01-20Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
288
02-01-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
01-01-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
31-12-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
30-12-19TT Huế: 93,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
257
29-12-19Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
28-12-19Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 09
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
27-12-19Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
269
26-12-19Bình Định: 28,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
218
25-12-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
24-12-19Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
23-12-19TT Huế: 12,
Phú Yên: 84
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
22-12-19Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
21-12-19Đà Nẵng: 59,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
20-12-19Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
19-12-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
274