Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 700.000 VNĐ

Lấy số siêu chuẩn ngày :27-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
27-01-20 TT Huế
Phú Yên
26-01-20Kon Tum: 587,192,
Khánh Hòa: 281,865
Trúng 587 Kon Tum,
Trúng 281 Khánh Hòa
568
25-01-20Đà Nẵng: 198,232,
Quảng Ngãi: 195,918,
Đắc Nông: 629,426
Trúng 195 Quảng Ngãi,
Trúng 629 Đắc Nông
467
24-01-20Gia Lai: 603,715,
Ninh Thuận: 646,910
Trúng 603 Gia Lai714
23-01-20Bình Định: 407,445,
Quảng Trị: 427,594,
Quảng Bình: 035,307
Trúng 407 Bình Định,
Trúng 035 Quảng Bình
506
22-01-20Đà Nẵng: 907,121,
Khánh Hòa: 803,829
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 803 Khánh Hòa
532
21-01-20Đắc Lắc: 233,142,
Quảng Nam: 580,617
Trượt549
20-01-20TT Huế: 735,234,
Phú Yên: 821,893
Trúng 735 TT Huế,
Trúng 821 Phú Yên
703
19-01-20Kon Tum: 664,437,
Khánh Hòa: 142,216
Trúng 664 Kon Tum,
Trúng 142 Khánh Hòa
654
18-01-20Đà Nẵng: 665,410,
Quảng Ngãi: 840,057,
Đắc Nông: 936,177
Trúng 665 Đà Nẵng,
Trúng 840 Quảng Ngãi,
Trúng 936 Đắc Nông
630
17-01-20Gia Lai: 302,499,
Ninh Thuận: 515,625
Trúng 302 Gia Lai,
Trúng 515 Ninh Thuận
300
16-01-20Bình Định: 527,496,
Quảng Trị: 972,157,
Quảng Bình: 861,772
Trúng 527 Bình Định,
Trúng 972 Quảng Trị,
Trúng 861 Quảng Bình
571
15-01-20Đà Nẵng: 361,414,
Khánh Hòa: 232,759
Trúng 361 Đà Nẵng826
14-01-20Đắc Lắc: 493,526,
Quảng Nam: 968,165
Trúng 493 Đắc Lắc698
13-01-20TT Huế: 496,969,
Phú Yên: 492,055
Trúng 496 TT Huế,
Trúng 492 Phú Yên
483
12-01-20Kon Tum: 760,193,
Khánh Hòa: 570,196
Trúng 760 Kon Tum,
Trúng 570 Khánh Hòa
357
11-01-20Đà Nẵng: 938,319,
Quảng Ngãi: 831,675,
Đắc Nông: 325,158
Trúng 938 Đà Nẵng,
Trúng 831 Quảng Ngãi,
Trúng 325 Đắc Nông
275
10-01-20Gia Lai: 202,424,
Ninh Thuận: 245,756
Trúng 202 Gia Lai,
Trúng 245 Ninh Thuận
748
09-01-20Bình Định: 710,627,
Quảng Trị: 094,859,
Quảng Bình: 427,143
Trúng 710 Bình Định,
Trúng 094 Quảng Trị,
Trúng 427 Quảng Bình
569
08-01-20Đà Nẵng: 695,163,
Khánh Hòa: 140,936
Trúng 695 Đà Nẵng,
Trúng 140 Khánh Hòa
421
07-01-20Đắc Lắc: 463,361,
Quảng Nam: 906,962
Trúng 463 Đắc Lắc,
Trúng 906 Quảng Nam
464
06-01-20TT Huế: 502,250,
Phú Yên: 427,011
Trúng 502 TT Huế,
Trúng 427 Phú Yên
715
05-01-20Kon Tum: 599,779,
Khánh Hòa: 146,523
Trúng 146 Khánh Hòa613
04-01-20Đà Nẵng: 360,740,
Quảng Ngãi: 276,424,
Đắc Nông: 713,133
Trúng 360 Đà Nẵng,
Trúng 276 Quảng Ngãi,
Trúng 713 Đắc Nông
456
03-01-20Gia Lai: 387,521,
Ninh Thuận: 144,482
Trúng 387 Gia Lai401
02-01-20Bình Định: 026,171,
Quảng Trị: 700,533,
Quảng Bình: 320,965
Trúng 026 Bình Định,
Trúng 700 Quảng Trị,
Trúng 320 Quảng Bình
398
01-01-20Đà Nẵng: 154,934,
Khánh Hòa: 765,043
Trúng 154 Đà Nẵng,
Trúng 765 Khánh Hòa
173
31-12-19Đắc Lắc: 241,488,
Quảng Nam: 224,513
Trúng 241 Đắc Lắc,
Trúng 224 Quảng Nam
676
30-12-19TT Huế: 193,873,
Phú Yên: 357,655
Trúng 193 TT Huế,
Trúng 357 Phú Yên
614
29-12-19Kon Tum: 194,489,
Khánh Hòa: 480,949
Trúng 480 Khánh Hòa678
28-12-19Đà Nẵng: 296,122,
Quảng Ngãi: 832,839,
Đắc Nông: 309,951
Trúng 296 Đà Nẵng,
Trúng 309 Đắc Nông
618
27-12-19Gia Lai: 712,306,
Ninh Thuận: 718,940
Trúng 712 Gia Lai,
Trúng 718 Ninh Thuận
243