Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :27-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
27-01-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
26-01-20Tiền Giang: 22,
Kiên Giang: 74,
Đà Lạt: 67
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
267
25-01-20TP HCM: 89,
Long An: 36,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 61
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
224
24-01-20Vĩnh Long: 58,
Bình Dương: 30,
Trà Vinh: 71
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
242
23-01-20Tây Ninh: 77,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 92
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
239
22-01-20Đồng Nai: 24,
Cần Thơ: 54,
Sóc Trăng: 69
Trúng Sóc Trăng248
21-01-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 70,
Bạc Liêu: 47
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
272
20-01-20TP HCM: 33,
Đồng Tháp: 83,
Cà Mau: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
247
19-01-20Tiền Giang: 79,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 23
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
238
18-01-20TP HCM: 53,
Long An: 96,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
256
17-01-20Vĩnh Long: 64,
Bình Dương: 61,
Trà Vinh: 65
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
274
16-01-20Tây Ninh: 81,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
279
15-01-20Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 12
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
227
14-01-20Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 11
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
13-01-20TP HCM: 62,
Đồng Tháp: 07,
Cà Mau: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
252
12-01-20Tiền Giang: 28,
Kiên Giang: 52,
Đà Lạt: 98
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
263
11-01-20TP HCM: 05,
Long An: 29,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
255
10-01-20Vĩnh Long: 56,
Bình Dương: 06,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
266
09-01-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 44,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
267
08-01-20Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 70,
Sóc Trăng: 92
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
255
07-01-20Bến Tre: 08,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 01
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
269
06-01-20TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
239
05-01-20Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 77,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
236
04-01-20TP HCM: 31,
Long An: 63,
Bình Phước: 54,
Hậu Giang: 72
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
253
03-01-20Vĩnh Long: 72,
Bình Dương: 75,
Trà Vinh: 67
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
223
02-01-20Tây Ninh: 58,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 00
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
01-01-20Đồng Nai: 49,
Cần Thơ: 46,
Sóc Trăng: 58
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
261
31-12-19Bến Tre: 60,
Vũng Tàu: 46,
Bạc Liêu: 81
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
30-12-19TP HCM: 92,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
239
29-12-19Tiền Giang: 01,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 34
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
255
28-12-19TP HCM: 69,
Long An: 94,
Bình Phước: 96,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246
27-12-19Vĩnh Long: 77,
Bình Dương: 89,
Trà Vinh: 83
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
231