Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 300.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :27-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-01-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
26-01-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đầu 6 Đà Lạt
233
25-01-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
248
24-01-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
284
23-01-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
250
22-01-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
250
21-01-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
250
20-01-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
253
19-01-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
263
18-01-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
250
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 5 Trà Vinh
263
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
275
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ
262
14-01-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
237
13-01-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
224
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
255
11-01-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
235
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
286
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng đầu 2 Bình Thuận
226
08-01-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
271
07-01-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
260
06-01-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
248
05-01-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
253
04-01-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
259
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
245
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
259
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 8 Sóc Trăng
249
31-12-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
241
30-12-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
280
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
252
28-12-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng đuôi 5 Hậu Giang
242
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
293