Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :27-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
27-01-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
26-01-20Tiền Giang: 11,
Kiên Giang: 25,
Đà Lạt: 13
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
350
25-01-20TP HCM: 89,
Long An: 66,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 62
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
361
24-01-20Vĩnh Long: 04,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 45
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
363
23-01-20Tây Ninh: 15,
An Giang: 92,
Bình Thuận: 71
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
330
22-01-20Đồng Nai: 99,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 35
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
345
21-01-20Bến Tre: 58,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 33
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
339
20-01-20TP HCM: 53,
Đồng Tháp: 83,
Cà Mau: 83
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
361
19-01-20Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 17
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343
18-01-20TP HCM: 69,
Long An: 50,
Bình Phước: 38,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
349
17-01-20Vĩnh Long: 27,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 31
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
343
16-01-20Tây Ninh: 64,
An Giang: 36,
Bình Thuận: 98
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
364
15-01-20Đồng Nai: 89,
Cần Thơ: 06,
Sóc Trăng: 65
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
336
14-01-20Bến Tre: 18,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 19
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
335
13-01-20TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 56
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
313
12-01-20Tiền Giang: 11,
Kiên Giang: 45,
Đà Lạt: 41
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
349
11-01-20TP HCM: 26,
Long An: 65,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
327
10-01-20Vĩnh Long: 63,
Bình Dương: 94,
Trà Vinh: 82
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
09-01-20Tây Ninh: 25,
An Giang: 29,
Bình Thuận: 09
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
331
08-01-20Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 43
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
337
07-01-20Bến Tre: 16,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 23
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
385
06-01-20TP HCM: 38,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 76
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
321
05-01-20Tiền Giang: 59,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 16
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343
04-01-20TP HCM: 10,
Long An: 08,
Bình Phước: 75,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
380
03-01-20Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 77,
Trà Vinh: 37
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
330
02-01-20Tây Ninh: 57,
An Giang: 34,
Bình Thuận: 53
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
371
01-01-20Đồng Nai: 79,
Cần Thơ: 09,
Sóc Trăng: 58
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
364
31-12-19Bến Tre: 12,
Vũng Tàu: 11,
Bạc Liêu: 78
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
359
30-12-19TP HCM: 84,
Đồng Tháp: 32,
Cà Mau: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
358
29-12-19Tiền Giang: 26,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 04
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
362
28-12-19TP HCM: 74,
Long An: 84,
Bình Phước: 80,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
27-12-19Vĩnh Long: 27,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 95
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
357